lunedì 11 dicembre 2006

kalì ìrtato!

Jennisi sìmmeri o Blog i' Spitta-ma, ett'ôssu vàddhome noe ce pensèrria ce o jeno p'ôrkjete sozi respundetzi gràfonta in dikìttu.
Stasìte kalì!
Frangisko

1 commento:

Gringa ha detto...

Keep up the good job, fili-mu!