martedì 10 aprile 2007

Melpignano - Tra Oriente e Occidente (Carlo Guarini)

Melpignano - Tra Oriente e Occidente (Pantaleo Palma, Archivi & Società Editore, Calimera 2005)
Tutto llibro, sakundu léi o título, ene 'na pprama kaló ghiá cinu pu itélune na skuperétsune ti mmakréa istoría tunû óriu choríu tis Grecía Derentiní. 'O líbro ene schorimmeno iss'ennéa kapítulu, cè passosena milí atse mian istorikí pperíodo tu choríu 'pu Lipignana me ta palatia-tu, to Kumento tos Agostiniano, me tes strate cè ta stená, ta menhir cè me tes inglisíe-ttu mincé cè male. Ic' es' sto libro puru 'ffruntéume tus plon annorimmenu personaggiu tu Lipignana me tes famíghie-tto kunda i Verri, i Dimidri, i Fazzi o i Maiorano. 'O libro ancigná apó tin époka tu Bizantiu me tus Aghíu tis Anatolí (Asia Minor), me tus topu a' ttin lutría bizantini kunda i paléa Inglisía tu A' Gghiorghíu simá sti mmesi, tempio pu prita ístinne 'ttupetsu a' tto centro tu paisíu, cè kulusá kuntéonta tin istoría a' ttes kappeddhe pu assatía 'ssatía ghienníatto depói, già sti kkattolikí periodo. Dopu tus dískulu chronu pu 's Lipignana énghise n' afíkune to rrito bizantino (sta chrónia doppu to 1572) ghiái na diavune sto latino, i bizantiní lutría toa ísone anía cè 's poddhá addha meri tu salentinú chomatu, léone ka kangétsane poddhí ta prámata mesa sto gheno tu paisíu cè stes kuaimeriné rrelatsiune-tu, essu c' etsu a' ttin inglisía. I kapítuli pu kulusune ine cini pu milune a' ttin feudarkía cè a' tto Lipignana sa' ccéntron ikonómiko c' essu sto paléo «Regno di Napoli», cè pu mas léune ghiá esempio possi christianí zúane sto chorío toa cè mas díone mian idéa a' ttin lipignaní zzoí stus sékulu XVIII, XIX cè puru XX. Ampí sto libro, vrískume 'na mminció "album atse famighia" ipú sózume kanonisi fotografíe 's aspro cè mavro a' ttus chronu deka, íkosi oj saranta tu sékulu XX, as pume 'na kkomma 'tse zoí 'pú tóa...
Mu piácetse poddhí 'utto llibro, ghiái panta agápisa citto chorío pu ene 'na mmira 'tse mena, ghiái i nanna-mu ísone Lipignaní cè 'nkora échume gheno icí. Mu fènete ório o fatto n âchume 'na sprin bibliografía ghiá 'utto poddhín ório cè minció centro tis Grecía Derentiní me mian malin istoría ampí cè pu símmeri, pu panta milune a' tto Martana oj a' ttin Kalimera, enn'ene pleo tosso annorimmeno 'ttupetsu tu Salentu.

Nessun commento: